تبلیغات
★ ’·.¸پـِرَنـسِسـِ خِـردآدے¸.·’ ★ - خیانت

★ ’·.¸پـِرَنـسِسـِ خِـردآدے¸.·’ ★        

                

     خیانت
22 فروردین 95 × 16:33    
 

今日の新着です!(b^ー°)今日から12月です* のデコメ絵文字   یه سیلی زد و گفت: تو بهم خیانت کردی!!! ハート のデコメ絵文字


 今日の新着です!(b^ー°)今日から12月です* のデコメ絵文字   گفتم: تو هم بکن... ハート のデコメ絵文字


 今日の新着です!(b^ー°)今日から12月です* のデコメ絵文字   چند ماهی گذشت.... ハート のデコメ絵文字


今日の新着です!(b^ー°)今日から12月です* のデコメ絵文字  سوار ماشین عروس دیدمش... ハート のデコメ絵文字


今日の新着です!(b^ー°)今日から12月です* のデコメ絵文字  با خنده اومد طرفمو گفت: دیدی منم تونستم!!! ハート のデコメ絵文字


今日の新着です!(b^ー°)今日から12月です* のデコメ絵文字  خندیدم و رفتم... ハート のデコメ絵文字


今日の新着です!(b^ー°)今日から12月です* のデコメ絵文字  بعد یه ماه که تو بیمارستان بستری بودم فهمید سرطان داشتم...!!! ハート のデコメ絵文字


今日の新着です!(b^ー°)今日から12月です* のデコメ絵文字  اومد ملاقاتمو و گفت: خیلی بی معرفتی... ハート のデコメ絵文字


今日の新着です!(b^ー°)今日から12月です* のデコメ絵文字  چرا اینکارو کردی؟!!! ハート のデコメ絵文字


今日の新着です!(b^ー°)今日から12月です* のデコメ絵文字  اشک تو چشام جمع شد... ハート のデコメ絵文字


今日の新着です!(b^ー°)今日から12月です* のデコメ絵文字  بهش گفتم: من تو عروسیت خندیدم ハート のデコメ絵文字


今日の新着です!(b^ー°)今日から12月です* のデコメ絵文字  ولی تو توی ختمم گریه نکن... ハート のデコメ絵文字


   
ヅ مِلیـکآ ヅ ×کـامـنـت()  


نمایش نظرات 1 تا 30