تبلیغات
★ ’·.¸پـِرَنـسِسـِ خِـردآدے¸.·’ ★ - عاشق نشدم ولی اینم گذاشتم برا عبرتــــ

★ ’·.¸پـِرَنـسِسـِ خِـردآدے¸.·’ ★        

                

     عاشق نشدم ولی اینم گذاشتم برا عبرتــــ
23 اسفند 94 × 19:56    
顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字قصدم نشستن بود...顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字
顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字اما در کنارت...顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字
顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字نه چشم انتظارت !顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字قصدم شکستن غرورم بود...顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字
顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字اما در آغوشت...顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字
顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字نه زیر پایت !顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字

顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字قصدم زندگی بود...顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字
顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字اما با تو...顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字
顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字نه با خاطراتت !顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字


顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字قصدم پیر شدن بود...顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字اما به پایت...顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字
顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字نه به دستت !顔文字に。ほっぺ のデコメ絵文字

   
ヅ مِلیـکآ ヅ ×کـامـنـت()  


نمایش نظرات 1 تا 30