تبلیغات
★ ’·.¸پـِرَنـسِسـِ خِـردآدے¸.·’ ★ - رسم رفاقت

★ ’·.¸پـِرَنـسِسـِ خِـردآدے¸.·’ ★        

                

     رسم رفاقت
5 اسفند 94 × 22:34    هَـرْ چـی مـیـخـواۍ بـاش ...


وَلـی حَـدِاَقـَلْ چـارتـا رَفـــــیــــــقْ


واسـہ بـُلَـنْـدْ کَـردَنِ جـِنـازَتْ نـِگـَہ دار ... 


رفیق.. 


✍ مام کلے رفیــــــــــق داشتیـــــم➣


✍واسمــــــــــون پست ثابت میزاشتن


✍میگفتن رفیقمونو دوسمــــــــــون داشتن➣


✍ولے یہ قانونے هست کہ میگہ ➣


♘وقتے رفیقت رفیق جدید پیدا میکنہ


خودت برو♘


تا حرمتا نشکنہツرفـــــیـــــقایے داشتـــــم کہ با•°• دنیا •°•عوضشـــــون نمےڪردم 

ولے خب 


دنیــــــــــا عوضشون کرد.... 


   
ヅ مِلیـکآ ヅ ×کـامـنـت()  


نمایش نظرات 1 تا 30