تبلیغات
★ ’·.¸پـِرَنـسِسـِ خِـردآدے¸.·’ ★ - میلاد حضرت زینب ( س ) به تمام شیعیان مبارک باد

★ ’·.¸پـِرَنـسِسـِ خِـردآدے¸.·’ ★        

                

     میلاد حضرت زینب ( س ) به تمام شیعیان مبارک باد
25 بهمن 94 × 12:51    


 حرف داز اسمان پرسیدم پرستار کیست؟ گفت وسیع تر از من است

از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت مقاوم تر ا زمن است

 از اینه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت پاک تر از من است

از اب پرسیدم پرستار کیست؟ گفت زلال تر از من است

از پیامبر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت از  تمام یارانم به من نزدیک تر است

از مادر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت مهربان تر از من است

از خودش پرسیدم پرستار کیست ؟ گفت خادم خدا
   
ヅ مِلیـکآ ヅ ×کـامـنـت()