تبلیغات
★ ’·.¸پـِرَنـسِسـِ خِـردآدے¸.·’ ★ - اربعین ، ارباب من

★ ’·.¸پـِرَنـسِسـِ خِـردآدے¸.·’ ★        

                

     اربعین ، ارباب من
30 آبان 95 × 17:22    
بر مشامَم میرَسُد هر لحظه بویِ کربلا

بر دلم تَرسَم بماند ارزویِ کربلا

هرکیم ، یا هرکیم ، هر کی که بینِ همه ام

نوکَری از نوکَرای پِسَرِ فاطِمه اَم

پِسَر فاطِمه سُلطانِ تمومِ عالمه 

عشقِ من ،  امیدِ من ،  پناهِ من ، یعنی حسین

پِسَرِ فاطِمه مهر من و مهتابِ منه

همه جا جـــار میزنم حسیـــــن اربابِ منه

همه جــــــا

 
</span><br><font color=#C92B68>
						<div align=    
ヅ مِلیـکآ ヅ ×کـامـنـت()